News

Dr. Tedros Ghebreyesus woWHO aulika olupandu laye koshikondo shouhaku shaNamibia.

todaySeptember 1, 2023 6

Background
share close

Omunambelwa omukulunhu wehangano loWHO Dr. Tedros Ghebreyesus, oo alopotwa amona oshiponga eshi afonghoka okwa ulika olupandu laye kouhaku oo apewa kovanambelewa vouhaku moshipangelo shepangelo sha Windhoek.

Dr Ghebreyesus oo akala metalelepo laye mo Namibia oule womafiku eli 2,  ota kulopotwa amona oshiponga pefimbo ali tatauluka eetrapa monele yohotela omo ali hadi,  nokwali atatumbilwa koshipangelo okupewa ekwafelo louhaku.

Meshangelo olo atula kepandja lomakwatafano omalungula opaungoba, Dr. Ghebreyesus okwati okwa mona oshiponga pefimbo ali taende noku xutwifa onghatu imwe yotrap,  osho sha etififa limwe lomo makipa aye komadi lidje ponele, nokwa ulika olupandu laye kekwafo olo apewa kuminsiter wouhaku , Dr. Kalumbi Shangula pefimbo loshiningwanima.

Okwati onghalo oyo apitila muyo oyemupa yoo omito opo atale nghene oshikondo shouhaku sha Namibia hashi ungaunga novanaudu.

 

Written by: Veronika

Rate it

Similar posts

News

Opolosi moshitopolwa shaShikOkamati koomvula 13 ka hulitha konima sho ka dhengagulwa komunamimvo 25

komukunda Onanguwo. Olopota yopolosi ya pitithwa nena oyati nakusa oyaadhika tayazi kosikola opamwe nokamwayinagona, nomondjila oya tsakaneke omufekelwa ngoka eya ponokele ta pula ombindja ye ohela Okwa dhengagulwa noshiti oshikukutu momutse lwiikando, nokweehameka, okwali a falwa kokapangelo nokwa tuminwa koshipangelo sha Omuthiya ashike okwa hulitha. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko nokwa […]

todayNovember 9, 2023 11


EVENTS
Sorry, there is nothing for the moment.
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%