News

Egwedhelo lyiihohela yolusheno olya tegelelwa pehulilo lyomwedhi nguka.

todaySeptember 25, 2023 1

Background
share close

Ehangano lyo Electricty Control Board-ECB-olya tseyitha omathaneko okugwedhela iihohela yomahangano niiputudhilo yoku andjaganeka olushelo geli 11 pehulilo lyomwedhi nguka,omolwa ogendji taga ndopa okuninga omaindilo goku gwedhela iihohela.

Omahangano niiputudhilo yina oo lisinisa oya ninga omaindilo goku gwedhela iihohela yolusheno okuza poo % 28,ngaashi o Maltahohe Village Council,oshowo oo % 3.5,ko Omaheke Regional Council.

Muni gwa WHK okwa ninga eindilo lyoku gwedhela olusheno noo % 14,ashike okwa pewa oo % 8.6.

Omunambelewa kuluntu go ECB Robert Kahimise okwati o ECB oya tseyitha endjekepo lyiihohela yolusheno noo % 8.97 kehangano lyo Nampower okuza mu 01 July nuumvo.

Newiliko olya gandja omayele komahangano niiputudhilo hayi topola olusheno opo yi ninge eindilo lyoku gwedhela olusheno,okuyanda oku kanitha iiyemo,okupitila okulanda niihohela iipe yo Nampower,ashike otayi landitha olusheno kaayakulwa kiihohela iikulu.

Muni gwa Windhoek okwa pewa egwedhelo lyolusheno noo  8,6%, o Finkenstein Development Trust 8%, Hardap Reginal Council 9,6%, Keetmanshoop Municipality 7,9%, Lüderitz Town Council 4,7%, Mariental Municipality 9,9%, Maltahöhe 10%, Nored 9,8%,  Omaheke Regional Council 3,3%, Oshakati Premier Electric 9,9%, Osire Power CC 9,6%,no  RoshSkor Township 9,5%.

Omaindilo gomalelo goondoolopa,omikunda,iitopolwa niiputudhilo yilwe onkee taga talwa,go ga ziminwe,shiikwatelela ku Kahimise.

Written by: Selma

Rate it

Similar posts

News

Opolosi moshitopolwa shaShikOkamati koomvula 13 ka hulitha konima sho ka dhengagulwa komunamimvo 25

komukunda Onanguwo. Olopota yopolosi ya pitithwa nena oyati nakusa oyaadhika tayazi kosikola opamwe nokamwayinagona, nomondjila oya tsakaneke omufekelwa ngoka eya ponokele ta pula ombindja ye ohela Okwa dhengagulwa noshiti oshikukutu momutse lwiikando, nokweehameka, okwali a falwa kokapangelo nokwa tuminwa koshipangelo sha Omuthiya ashike okwa hulitha. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko nokwa […]

todayNovember 9, 2023 21 2


Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%