News

Kongeni omahungomwenyo:Uuministeli wuuhaku

todayOctober 25, 2023 11

Background
share close

Uuministeli wuuhaku nonkalonawa owiindile aantu ya konge omayakulo goku hungwa omwenyo okuyanda omaikuthomwenyo.

Omuhungimwenyo omukuluntu muuministeli moshitopolwa Oshikoto Ruth Shoombe okwiindiile oohandimwe ya konge omayakulo gehungomweyo,sha landula eindjipalo lyomaikuthomwenyo.

Shoombe okwali ta popi no Nampa ohela,okuyamukula keindjipalo lyoonkambadhala dhoku ikutha oomwenyo,nomaikuthomwenyo moshitopolwa nuumvo.

Moshitopolwa Oshikoto,omwa dhidhiliwka oonkambadhala dhoku ikutha oomwenyo dhili 95,nomaikuthomwenyo geli 34 okuza mu Jan-Sept,na Shoombe okwati iipotha oyindji oyili oshizemo shuuyelele waaheli mondjila nenge uupyakadhi wopaihole.

Naamboka ya kambadhala okwiikutha oomwenyo oyena omimvo okuza po 16-70.

Omanga aantu yoomvula dhopokati ko 16-18 haya kambadhala okwiikutha oomwenyo omolwa uupyakadhi woo family.

Shoombe ta tsikileko kutya otaya kwatakanitha aantu noongundu dhomahungomwenyo moshigwana ngaashi yo Londoloka,kohi yongundu yo  Roman Catholic ,no Red cross society.

Nohaya gandja wo enongelo moshigwana pakulonga aantu kombinga yomikalo dhoku keelela omaikuthomwenyo.

Written by: Selma

Rate it

Similar posts

News

Opolosi moshitopolwa shaShikOkamati koomvula 13 ka hulitha konima sho ka dhengagulwa komunamimvo 25

komukunda Onanguwo. Olopota yopolosi ya pitithwa nena oyati nakusa oyaadhika tayazi kosikola opamwe nokamwayinagona, nomondjila oya tsakaneke omufekelwa ngoka eya ponokele ta pula ombindja ye ohela Okwa dhengagulwa noshiti oshikukutu momutse lwiikando, nokweehameka, okwali a falwa kokapangelo nokwa tuminwa koshipangelo sha Omuthiya ashike okwa hulitha. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko nokwa […]

todayNovember 9, 2023 21 2


Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%