News

O Copper Festival oko yili nuumvo

todayOctober 16, 2023 5

Background
share close

Oshiindingilili shokomumvo sha Tsumeb Copper Festival otashi kalako pokati 01st-04 Nov nuumvo kohi yehuku:Empowering entrepreneurship for a sustainable Namibia.’

Omunashipundi go Tsumeb Copper festival Julius Gaeseb nena okwati oshiindingili otashi lalakanenene okuhanganitha aanangeshefa,okuyambulapo ekwatathano nelongelokumwe.

Nokwati oshiindingili shonuumvo osha nana aauliki yomoshilongo noyopashigwana,mboka taaka ulika iilongomwa nomayakulo gawo.

Oshiindingili nenge omauliko ngoka giipindi oga tameka mo 2003.

Na Gaeseb okwati oya gongela oodola 620 000 pethimbo lyoshigongi shoshuumbululwa netamekitho pambelewa lyedhingoloko lyonuumvo  lyo Tsumeb Copper Festival metitano.

Written by: Selma

Rate it

Similar posts

News

Opolosi moshitopolwa shaShikOkamati koomvula 13 ka hulitha konima sho ka dhengagulwa komunamimvo 25

komukunda Onanguwo. Olopota yopolosi ya pitithwa nena oyati nakusa oyaadhika tayazi kosikola opamwe nokamwayinagona, nomondjila oya tsakaneke omufekelwa ngoka eya ponokele ta pula ombindja ye ohela Okwa dhengagulwa noshiti oshikukutu momutse lwiikando, nokweehameka, okwali a falwa kokapangelo nokwa tuminwa koshipangelo sha Omuthiya ashike okwa hulitha. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko nokwa […]

todayNovember 9, 2023 21 2


Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%