News

Omayakulo gokulonga moshigwana ga falwa koshitopolwa Omaheke

todaySeptember 25, 2023 2

Background
share close

Oshikondo shoodholongo nomazulo nkalo metitano osha tameke okufala omayakulo gasho go Community Service Orders koompangu ko Gobabis,Witvlei,Otjinene,Leonardville,noko Talismanis.
Naashika osheetitha omwaalu goompangu dhina omayakulo ngoka moshitopolwa Omaheke po 51,noshikondo otashi odheke oompangulilo dhili 71 moshilongo ashike.
O Head of Division,Communit.Oshikondo shoodholongo nomazulo nkalo metitano osha tameke okufala omayakulo gasho go Community Service Orders koompangu ko Gobabis,Witvlei,Otjinene,Leonardville,noko Talismanis.
Naashika osheetitha omwaalu goompangu dhina omayakulo ngoka moshitopolwa Omaheke po 51,noshikondo otashi odheke oompangulilo dhili 71 moshilongo ashike.
O Head of Division,Communitty Service Orders,Comm Natacha Booysen okwati oo penalty nenge omageelo ngoka otaga odheke aayoni yotango,aayoni aakulu moshimbuluma oshishona,aayoni mboka yena omalukalwa taga kalele,aayoni aagundjuka nenge aashona,mboka ya kwata aapambele yawo,naamboka ya longa imbuluma yaaheshi iinene.
Booysen tati wo mboka yeli kohi yomayono ga tumbulwa otaa kala taya opaleke noku gandja omayakulo mooskola dhepangelo,uupangelogona,iipangelo,iikunino,iitasi yopolisi nokoompangu dhoo mangistrata okutumbulapo ashike iiputudhilo yimwe.
ty Service Orders,Comm Natacha Booysen okwati oo penalty nenge omageelo ngoka otaga odheke aayoni yotango,aayoni aakulu moshimbuluma oshishona,aayoni mboka yena omalukalwa taga kalele,aayoni aagundjuka nenge aashona,mboka ya kwata aapambele yawo,naamboka ya longa imbuluma yaaheshi iinene.
Booysen tati wo mboka yeli kohi yomayono ga tumbulwa otaa kala taya opaleke noku gandja omayakulo mooskola dhepangelo,uupangelogona,iipangelo,iikunino,iitasi yopolisi nokoompangu dhoo mangistrata okutumbulapo ashike iiputudhilo yimwe.

Written by: Selma

Rate it

Similar posts

News

Opolosi moshitopolwa shaShikOkamati koomvula 13 ka hulitha konima sho ka dhengagulwa komunamimvo 25

komukunda Onanguwo. Olopota yopolosi ya pitithwa nena oyati nakusa oyaadhika tayazi kosikola opamwe nokamwayinagona, nomondjila oya tsakaneke omufekelwa ngoka eya ponokele ta pula ombindja ye ohela Okwa dhengagulwa noshiti oshikukutu momutse lwiikando, nokweehameka, okwali a falwa kokapangelo nokwa tuminwa koshipangelo sha Omuthiya ashike okwa hulitha. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko nokwa […]

todayNovember 9, 2023 21 2


Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%