News

.Omudhimba gokahanana okamati ogwiitsuwwa mo freezer megumbo komudhingoloko gwa Onawa kOshakati ohela.

todaySeptember 20, 2023 124 35

Background
share close

Omunambelewa gwiipambele yoshigwana okuza mopolisi yoshilongo moshitopolwa Inspector Thomas Aiyambo okwa koleke oshiningwanima shika nena,tati omudhimba ogwiitsuwa ethimbo lyongula.

Omukiintu gomimvo 34 okwa mangwapo,nokuli kohi yetonatelo lyopolisi koshipangelo Oshakati.

Shiikwatelela ku Aiyambo,omufekelwa okwali ena etegelelo lyoomwedhi 8,nokwa pulumuthile megumbo,nokushi holeka.

Aiyambo tati omufekelwa okwa lombwele opolisi kutya okwa pulumutha lopotundi onti 20h000 mo 13 Sept,naasho a mono kutya okanona oka hulitha okwa yogo omudhimba,tegu tonyene mo plastic onduudhe,nokugu tula mo freezer megumbo,moka gwiitsuwa.

Omakonakono gopolisi otaga tsikile.

Written by: Selma

Rate it

Similar posts

News

Opolosi moshitopolwa shaShikOkamati koomvula 13 ka hulitha konima sho ka dhengagulwa komunamimvo 25

komukunda Onanguwo. Olopota yopolosi ya pitithwa nena oyati nakusa oyaadhika tayazi kosikola opamwe nokamwayinagona, nomondjila oya tsakaneke omufekelwa ngoka eya ponokele ta pula ombindja ye ohela Okwa dhengagulwa noshiti oshikukutu momutse lwiikando, nokweehameka, okwali a falwa kokapangelo nokwa tuminwa koshipangelo sha Omuthiya ashike okwa hulitha. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko nokwa […]

todayNovember 9, 2023 13


Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%