News

Omukuluntu goradio yoSHIP FM okwa pititha omukanda gwiikundaneki

todaySeptember 1, 2023 7

Background
share close
Sha landula ekutho miilonga lya gumwe gomaaniilonga yo Shipi FM, ,
Tati nonande omuniilonga ngoka a pewa omukanda okwali iikuthile oveta kuye mwene nokuya metungilo ndyoka ta yonagula yimwe yomiilongitho nonande Ali a tseyithilwa iihulemo ohela, shoka tati osheeta oRadio yi kale yaahemo mombepo omutenya konyala aguhe.

Written by: Veronika

Rate it

Similar posts

News

Opolosi moshitopolwa shaShikOkamati koomvula 13 ka hulitha konima sho ka dhengagulwa komunamimvo 25

komukunda Onanguwo. Olopota yopolosi ya pitithwa nena oyati nakusa oyaadhika tayazi kosikola opamwe nokamwayinagona, nomondjila oya tsakaneke omufekelwa ngoka eya ponokele ta pula ombindja ye ohela Okwa dhengagulwa noshiti oshikukutu momutse lwiikando, nokweehameka, okwali a falwa kokapangelo nokwa tuminwa koshipangelo sha Omuthiya ashike okwa hulitha. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko nokwa […]

todayNovember 9, 2023 11


EVENTS
Sorry, there is nothing for the moment.
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%