News

Omulumenhu atuwa fiyo omefyo ko lukanda la Donkerhoek mo Rundu

todayMay 30, 2024 5

Background
share close

Omulumenhu wo mido ina di shiivika okwa xulifa  konima eshi atuwa no kufya mo mudingonoko wa Donkerhoek  mo Rundu etivali.

Oo eli omunambelewa ta kwa fele pa ka fimbo oku kwatela ko mesho opolifi mo shitopolwa sha Kavango Est,  omo mwa ningilwa oshiningwanima, Deputy Commissioner Eino Nambahu ,  okwa ko leka oshiningwanima ko Nampa onghela,  tati oshiponga osha holoka lwopo   17h40.

Okwati na kufya okwa to ngololwa nedina kutya oye George Nyangana, no kwa xulifa eshi atuwa lwo ikando ili ivali monulo.

Shelikwatelela ku commander, okwati omufeekelwa na naku ningwa oshi hakwanwa ovali tava tanguna shinasha no imaliwa .

Ovapambele va na kufya ova shiivifilwa no mufekelwa okwa mangwapo,  omanga omakonaakono opolifi mo shinima taa pula komesho.

Written by: Veronika

Rate it

EVENTS
Sorry, there is nothing for the moment.
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%