News

Ongereki yaKatoolika kaRoma muuyuni, okwali yuunganeke oshiindingili shovanyasha muuyuni koPortugal, Lisbon.

todayAugust 17, 2023 16

Background
share close
Ongerki yaKatoolika kaRoma muuyuni, koshi yelelo lyomupapa Francis okwali yuunganeke olweendo ndoka kwali luli koPortugal, Lisbon momasiku 31 July sigo 06 gaAuguste nuumvo talu ithanwa World Youth Day!
Elalako lyolweendo nduka, aagundjuka yaKatoolika ya tsakanene nomupapa, yo yatsakanene noyiitali yakwawo nokutambula etumwalaka okuza komupapa ngoka oye eli omutse gwegongalo lyaKatoolika uuyuni auhe.
Omupapa Francis okwa kunkilile ooyitaali kutya uuna omashongo taga adha aagundjuka, nena oyena oku thikama noku galikana, okupula epopilo ku meme Maria omuyapuki hina haJesus oshowo ya yande oku tula oongamba komesho geenkalamwenyo dhawo.
Omutumba omukwawo goWorld Youth Day okwa thanekwa gu liko momumvo 2027 koSouth Korea.

Written by: Veronika

Rate it

EVENTS
Sorry, there is nothing for the moment.
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%