News

Ongwediva MediPark oyuunganeka oshikonga nongelo shokankela ongula.

todayOctober 20, 2023 5

Background
share close

Oshipangelo sha Ongwediva Medipark otashi ka unganeka oshikonganongelo 11th ,shokankela yokiilyo valithi yootate,yoomeme noyokomagundji ongula,okundjekapo enongelo lyiiponga yiimanga kookankela dhika.

Omukuluntu goshipangelo Sakeus Kamati okwa lombwele o Nampa ohela kutya oshikonga otashi ka tameka no cancerRun/walk no presentation yo Continuing Professional Development (CPD).

Ta fatulula kutya okankela omukithi gu kenyeneka ngoka hagu gumu aaantu oomilion muuyuni,noku guma wo aavu naapambele yawo.

Ta gwedhako kutya kOngwediva Medipark,oyiitulamo okunawapaleka oonkalamwenyo dhaavu yo kankela okupitila miiyetwapo ya yooloka,mwa kwatelwa oopolohalama dhokugandja enongelo,oonzo longo,omayakulo yambidhidhi gaavu,niinyangadhalwa yoku gongela iimaliwa.

Ta gwedhako kutya oshikonga shonuumvo otashi kala embwango mumwe lyoonkambadhala okugandja enongelo lyoku keelela okankela,okumonikilapo kuyele,noompito dhepango.

Written by: Selma

Rate it

Similar posts

News

Opolosi moshitopolwa shaShikOkamati koomvula 13 ka hulitha konima sho ka dhengagulwa komunamimvo 25

komukunda Onanguwo. Olopota yopolosi ya pitithwa nena oyati nakusa oyaadhika tayazi kosikola opamwe nokamwayinagona, nomondjila oya tsakaneke omufekelwa ngoka eya ponokele ta pula ombindja ye ohela Okwa dhengagulwa noshiti oshikukutu momutse lwiikando, nokweehameka, okwali a falwa kokapangelo nokwa tuminwa koshipangelo sha Omuthiya ashike okwa hulitha. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko nokwa […]

todayNovember 9, 2023 21 2


Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%