Holla Time

with Joy & Jesaya

Background
share close

Omulunga Holla Time

Ohole oyinasha ngiingi naashino? Holla Time pamwe na Joy oshowo Jesaya oyina eyamukulo kepulo ndyoka.

Mbaka yaali otaya ku etele kehe shimwe, okuza kohole, omaudhano, nomainyanyudho.  Molwaashoka ohaya gandja omukumo gopolohalama yongula ya landulako, aapulakeni otaya hokolola opolohalama ndjika kutya otayi lundulula oonkalamwenyo ,noyina omwiityo koonkalamwenyo dhawo dhesiku kehe.

Ondjokonona ya Joy:

Johannes Uugwanga, okwa tseyika onga Joy Maleakh, shoka tashiti Omutumwa, moshi Hebrew.  Joy okuna ohokwe oku ninga omuhikingalo goondjimbo dhopambepo.  Noha tyapula okupulakena koomusic, noha longo iilonga nkalathano oku kwathela mboka yena uunkundi wopamadhiladhilo.

Joy okuli omushangi, omusamane, nomutoloki gomawi, omuhungimwenyo ko Lifeline Childline, nomuyambidhi gospan yo Manchester United.  Joy okwa valelwa mo Windhoek,nokwa putudhwa mo Angola.  Mepipi lyomimvo 8, ta gaulikile mo Namibia,noku tula mEelolo.

Yamwe yomaahikingalo mboka e hole, okwali omuhikingalo gopambepo omu South Africa Sfiso Ncwane.  Omolwa ohokwe yomainyanyudho gopondje, shika osho shemu monitha ompito okulonga mOmulunga mo 2016,nokuza mpoka, ina talawe konima.

Ondjokonona ya  Jesaya:

Jesaya okweya mo Windheok mepipi lyomimvo 17 okuza kUutapi, noondjodhi oonene.  Jesaya a tseyika onga DJ Songgo okuna oshipewa, nomuhandimwe ngoka ena ohokwe okutidha epondolo kutya nee otashi pula shike.  Jesaya okuli omunongo mokupangela oo Compiuta, omushangi ena ondjodhi, nokwali omulongiskola gwelaka lyo English no Basic Information Science.  Jesaya okwa talako kutya okulonga oshili shimwe shomiipewa ye yopaunshitwe, sho osho ha gandja omayele kiipalanyole ngaashi ohole, oondjokana,niipalanyole yilwe mbyoka kwa talikako yili epenge moshigwana shAawambo.

Okutameka okulonga mOradio mo 2015, oshali onkambadhala pondolo ndjoka a kala noku longekidha onkalamwenyo ye ayihe, okuza nkene a wayimine ongundu yoompata koskola.  Jesaya okwiitalako kutya okuli omu Pan Africanist, ngoka ta kondjele aantu ya kale moshili, opamwe naashoka ha tsakaneke esiku nesiku, osho shemu hingi a ninge omushangi mambo, nokambo ke otaka nyanyangidhwa pehulilo lyomumvo nguka.


Rate it
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%