The Afternoon Drive

with Emily The Star & DJ Nambalakatz

Background
share close

Omulunga The Afternoon Drive

Konima yesiku ele, ngaashingeyi oto hingwa noku thikithwa kegumbo, ngaashi naana shili medhina lyopolohalama.  Mbaka yaali, oya tholomwapo komusindani gwepapa Lukas, a tseyika onga DJ Nambalakats, na Emilia, The Star Nakatana.  Taya ku etele oomusic dhopethimbo, taya gandja euveko kaapulakeni yoohedhi dhOshiwambo, oonkundana oompeempeka, niiyikundwa tayi nyanyudha naanongo yomoshitopolwa nomuuyuni.

Ondjokonona ya Emilia:

A valelwa mo Tsumeb,Emilia Nangolo,a tseyika onga Emily The Star Nakatana okwa tekulwa momukunda Ohailulu.

Emilia okuna onzapo yo Diamond Sorting & Polishing, no Occupational Health and Safety.Nokwa longela Omulunga Radio uule woomvula 6,nokuna etumba okupopya nAawambo,mboka ha topola nayo ondjokonona,oohedhi dhopamuthigululwakalo,nogomalaka.Emilia oha popi omalaka geli 5: English, Afrikaans, Otjiherero, noshi  Damara Nama.Okuli  omumweni,ashike omunankondo,na iha tila okutidha kehe shoka e wete kutya otashi adhika.

Ondjokona ya Lukas Nambala:

Mepipi lyomimvo 17, Lukas Nambala,a tseyika onga DJ Nambalakas,okwiidhenge ela lyondjila okuya mo Windhoek, keehena nando osha, kakele kokofa ye yiizalomwa, opo aka ilongele uuutoolinkundana.

Ena otseyo yoomvula 8 okulongela Omulunga, Lukas okuli omuwiliki gomoRadio a simana.  Nohokwe ye yuutoolinkundana oya humu komeho sho a tameke okulopota noku shanga oonkundana dhomaudhano koshifo sho The Namibian Sun, nokuza mpoka ta tameke oku wilika oshikakothimvo sha Shamuchakemo mOmulunga Radio, nongaashingeyi oha wilike oshikakothimbo sho Afternoon Easy Drive.

Lukas okuli omuwiliki gopakathimbo, nedhina lye olili komilunga dhakehe gumwe mondoolopa.

Omapondolo galwe omwa kwatelwa okusindana epapa lyo Best Radio DJ ko Namibian Annunal Music Awards,nokwa imonena omukanda gokuhinga go C1lili, epondolo enene.


Rate it
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%