Tulonga Show

with Monika The Queen

Background
share close

Omulunga Tulonga Show

Notseyo ya konda poomvula 6 dhokulonga moRadio,Monika, ihekuuvitha ashike nawa, noku monika nawa, ashike oha longo wo aapulakeni kombinga yoshigwana.  Opolohalama oyiitulamo meyambulepo lyaapulakeni yawo, molwaashoka esimaneko ohali tamekele megumbo.  Pamwe na Monika, otatu ilongo, noku kutha ombinga miigwana yetu.

Ito vulu nando okuhunutha oopolohalama dhe.

Ondjokona ya Monika:

Aapulakeni oyeshi nawa Monika Kambonde, onga Monika the Queen, ena otseyo yoomvula 6 moRadio.

Sho kwali ha longo onga omunambelewa gomayakulo,Monika okwa wayimine Omulunga Radio mo 2016.

Aakuluntu ye oyemu tekula momukunda omushona guli pooha nOndangwa, nokwali a talikako onga omukiintu omugundjuka omunandjungu ena ohokwe yasiku limwe okutembukila koshilando oshinene, noku iyambulapo mwene.

Monika oha tyapula shoka ha ningi, nokuna ohokwe yomuule yoo music, oshikondo sho Radio, noshilanduli shoka yina koongundu nkalathano dha yooloka nokoshigwana. Monika okuna eitulemo okugandja enongonono lyomuule pamuntu nomuntu, nekwatathano lye yomombepo itoli pewa lwaali.  Monika okuna omutima omutalala, noku ohokwe moongeshefa, ha tala unene komoonde, ndjoka e wete kutya oshinima oshishona, ashike ngele owa pula kehe omuntu, oshikondo otashi koko tashi endelele.


Rate it
EVENTS
Sorry, there is nothing for the moment.
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%