Revitalising the economy and local businesses

1 Result / Page 1 of 1

Background

News

Ehangano lyo NALOBA olya ningi omutumba ohela,okwiikunda oongeshefa neliko lyoshilongo

Ehangano lyo Namibia Local Bussinesses Association-NALOBA- ohela okwali lyuunganeke omutumba okwiikunda oongeshefa dhoka tadhi si,nankene eliko lyoshilongo tali yumudhwapo. Omupresitend Hage Geingob moshipopiwa sha leshwa peha lye okwati omutumba oguli ompito ya simana okwiikunda okuyumudhapo noku kalekapo oongeshefa neliko. Tati shika osha simana okushi talela konkalo yopaliko,oshikukuta shoka sha guma oshilongo neliko,niilanduli yi kenyeleka yo COVID 19 ,mbyoka ya gwedha komashongo ngoka oshilongo sha taalela nale.

todayOctober 26, 2023 3

EVENTS
Sorry, there is nothing for the moment.
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%