News

Ethimbo lyokushangitha uukalata woongodhi nali lelepekwe:Katjimune

todaySeptember 27, 2023 6

Background
share close

Maximalliant Katjimune omunapaalamende gongunnndu yo PDM okwiindiile ominister yomauyelele Peya Mushelenga a lelepeke eshangitho lyuukalata woongodhi dhopeke,ta gandja etompelo lyenongelo inaali gwana.

Katjimune tati itashi uviwako kutya uuministeli owa thaneka okutetamo uukalata woongodhi dhaantu omayovi omathele,nokuya thiga itaaya vulu okuninga omakwatathano,nokaayena ompito yuuyelele.

Katjimune okuuvite kutya oshigwana inashi pewa enongelo lya gwana moshinima shika.

Written by: Selma

Rate it

Similar posts

News

Opolosi moshitopolwa shaShikOkamati koomvula 13 ka hulitha konima sho ka dhengagulwa komunamimvo 25

komukunda Onanguwo. Olopota yopolosi ya pitithwa nena oyati nakusa oyaadhika tayazi kosikola opamwe nokamwayinagona, nomondjila oya tsakaneke omufekelwa ngoka eya ponokele ta pula ombindja ye ohela Okwa dhengagulwa noshiti oshikukutu momutse lwiikando, nokweehameka, okwali a falwa kokapangelo nokwa tuminwa koshipangelo sha Omuthiya ashike okwa hulitha. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko nokwa […]

todayNovember 9, 2023 13


Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%