News

Nampower eetapo omukalo gokulanda olusheno lo pre-paid pamahwata.ta

todaySeptember 7, 2023 9

Background
share close

Ehangano lyo Electricity Control Board olya tumbaleke oonkambadhala dho Nampower okweetapo oo meter dho pre-paid dhokulanda olusheno pamahwata ko Regional Elecrticty Distributors  nokaayakulwa yalwe.

Omukuluntu wiliki go ECB Robert Kahimise okwa tumbaleke etokolo ndika lishi okwiinekelwa notali longo,tati omulandu go pre paid otagu ka kwathela o Nampower yi shonopeke oongunga dhawo.

Osheetwapo osheya okuyamukula konkalo moka Nampower ta thiminikwa a teteko olusheno kaayakulwa mboka itaaya futu,noku etitha oongunga dhili poodola obilion 1.5.

Written by: Selma

Rate it

Similar posts

News

Opolosi moshitopolwa shaShikOkamati koomvula 13 ka hulitha konima sho ka dhengagulwa komunamimvo 25

komukunda Onanguwo. Olopota yopolosi ya pitithwa nena oyati nakusa oyaadhika tayazi kosikola opamwe nokamwayinagona, nomondjila oya tsakaneke omufekelwa ngoka eya ponokele ta pula ombindja ye ohela Okwa dhengagulwa noshiti oshikukutu momutse lwiikando, nokweehameka, okwali a falwa kokapangelo nokwa tuminwa koshipangelo sha Omuthiya ashike okwa hulitha. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko nokwa […]

todayNovember 9, 2023 11


EVENTS
Sorry, there is nothing for the moment.
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%