Blogs

Omaulikilo oipindi o Zambezi Bream Festival, oku li ko mo 04 fiyo 10 August 2024.

todayJune 18, 2024 11

Background
share close

Elelo lo doropa ya Katima Mulilo ola shiifa  ta li ka kwa tela komesho omaulikilo oipindi o  Zambezi Bream Festival and Cultural Expo  oo taa ka hovela oku dja mo  04 fiyo  10 August 2024.

Omaulikilo okomudo oku li taa la lakanene okuu fana ovashingifi mo mu dingonoko no pondje opo veuye va tula omapungolo avo mo doropa ya Katima Mulilo oshoyo mo shitopolwa.

Tapopi no ikunaneki onghela,  oo eli omupopiliko welelo lodoropa Sounye Kafe, okwati no nande veli natango pe hovelo lo ma longekido no mafaneko omaulikilo oipindi oma 7,  a  Zambezi Bream Festival , ova ho vela nale noku ufana ee  ministries, omalelo opaitopolwa, ova nangeshefa oshoyo ova punguli veuye va ulike oilongomwa no mayakulo avo pefimbo omaulikilo taa ka kala eli metifa.

Tapopi natango kutya elelo oli li la ha fela oku ka kwa tela ko mesho omaulikilo oipindi eshi nghene etukuko lo udu wo COVID-19 la xulile,  ina mu unganekwa nande omalikilo oipindi melelo lo doropa.

Okwati pefimbo omaulikilo taa ka kala metifa,  ovanangeshefa ota va ka mona omito okuu lika oilongomwa  pamifyuululukwalo no mayakulo avo kounyuni oshoyo ko vanhu moshitopolwa.

Kafe,  ta longifa omito okuu fana ovanangeshefa no shiwana mo shitopolwa , shi li tulemo me ku fombinga lo maulikilo opangeshefa osho tati,  oshi li mouwa woku ya mbulapo eliko nexumokomesho lo  doropa.

 

 

Written by: Veronika

Rate it

Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%