Blogs

Omulumenhu wo mido 33, adi pawa ko munailonga no muhona waye mo falama ta ihangwa mo shitopolwa sha Shikoto.

todayJune 18, 2024 11 1

Background
share close

Opolifi ya Namibia mo shitopolwa sha Shikoto oya lo pota kwa pa tululwa epeko lo shibofa she dipao, sha patululilwa omulumenhu wo mido 30,  eli mwene wo falama opamwe no mu nailonga waye wo mido  26,   eshi ta ku tiwa ovayasha okufya omulumenhu wo mido dili 33.

She li kwatelela kwao eli omukonaakoni wo imbuluma mo shitopolwa mwa ningilwa oshiningwanima, Deputy Commissioner Titus Ekandjo,  nena okwa lo mbwela oshikundaneki sho Nampa kutya,   oshi ningwanima osha holoka lwopo  16h00, oshondaxa,  mo falama oyo ta ihangwa pondje yo lukanda la  Kuvukiland mo shikandjo hoololo sha  Tsumeb  mo shitopolwa sha Shikoto.

Okwati na kufya okwa to ngololwa ne dina kutya oye  Tangeni Lamek, eli omukalimo wo mo lukanda la  Kuvukiland.

Ovafeekelwa ota ku lopotwa va li va tulwa mo ipandeko omandaxa,  lwopo 18h53  no mishasho di li 2 odo va longifa oku yashifa na kuningwa oshihakanwa ove dikufwa ko polifi.

Ehokololo ota li popi kutya,  omulumenhu n akuningwa oshihakanwa efiku lo shiningwanima okwa hangwa akunguvala mekungu lo honde eli moixwa, eli tuwa ko vakainhu veli 2 ovo va li tava tyava oikuni mo falama.

Ekandjo ta popi kutya na kufya pefimbo eli tuwa okwa hangwa ta kondjo no mwenyo,  no va kainhu ova lo tokela ko polifi oku keshi lo potako, no ta kutiwa Lamek,  okwa xulifa pefimbo opolifi ya fika ponele opo ahangwa akunguvala.

Olutu la na kufya ola tu tumbwa noku twalwa ko nautalala yo shipangelo sha Tsumeb,  oku ningilwa omakonaakono.

Ovafeekelwa aveshe ova tulwa mo ipandeko , no kwa tee lelika va kale va holoka ko mesho yo mangu ya magistrate wa Tsumeb mongula.

Written by: Veronika

Rate it

Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%