News

Oshiindingili sho Etotha Festival sha pewa oodola dha thika poodola oomilion 1,5.

todayOctober 30, 2023 6

Background
share close

Oshiindingili sho Etotha Carnival osha mono oshimaliwa shoodola dha konda pomilion 1 pethimbo lyetamekitho negongelo lyoshimaliwa lya ningilwa kOndangwa molyomakaya.

Elelo lyopamuthigululwakalo gwa Ondonga,onga omukwashilipaleki omunene,olyuuvaneke oodola 500 000.

Ominista yomidhingoloko nomapashiyono Pohamba Shifeta poshiindingili okwati uuministeli,muukumwe nelelo lya Ondonga,oyiimanga kumwe okuyapo noshiindingili shokomumvo sho Etotha carnival .

Noshiindingili otashi lalakanene okunawapaleka uuhupilo waakalimo,okuyumudhapo,noku kalekapo oohedhi dhoshigwana,noku yambulapo omapashiyono,noku eta wo  aantu pamwe okuza koombinga adhihe dhoshilongo.

Oshiindingili okwa thanekwa shi kaleko mu July 2024.

Written by: Selma

Rate it

Similar posts

News

Opolosi moshitopolwa shaShikOkamati koomvula 13 ka hulitha konima sho ka dhengagulwa komunamimvo 25

komukunda Onanguwo. Olopota yopolosi ya pitithwa nena oyati nakusa oyaadhika tayazi kosikola opamwe nokamwayinagona, nomondjila oya tsakaneke omufekelwa ngoka eya ponokele ta pula ombindja ye ohela Okwa dhengagulwa noshiti oshikukutu momutse lwiikando, nokweehameka, okwali a falwa kokapangelo nokwa tuminwa koshipangelo sha Omuthiya ashike okwa hulitha. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko nokwa […]

todayNovember 9, 2023 13


Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%