Blogs

Ovanhu vefike 187 vanwa omeva aya oudio wadja momina yo shingoli mo Ivory Coast.

todayJuly 3, 2024 49

Background
share close

Ovanhu ve fike 187 ova mwa oudio sha la ndula ko udiyo wa pitila mo paipi ya tenda omufya yadja momina yo shingoli noku shi shila mo mulonga wo meva mo Ivory Coast.

 Olopota ya pitifwa koshikundaneki sho AFP oyati,  omulonga wa Cavally, omo mwa di dilikwa mwa shishila oudio, omulonga oo watalika wa fimana oku yandja omeva oku nwa koshiwana no uli yoo odjo ya kula yeeshi moshitopolwa oo wa tavakana ee kilometer omafele no mafele moushilo wo shilongo.

Oikunandaneki yo shilongo osho taipopi kutya,  oku fika pexulilo lo mwedi twa dja June 2024 , okwa li kwa di dilikwa opaipi imwe yo meepaipi do mina ya topa noku etifa oikunguluki ikwatafane no meva omulonga.

Olopota oyati dihapu do meeshi okudja momulonga oda di dilikwa yoo dafya omolwo oudio.

Eelopota odati ovanhu veli 185 ova  ningwa oihakanwa yo udio sha landula eshi va didilika oupyakadi wo nghungo noku fula omadimo unene mo mukunda Ouyatouo,  ashike ota ku lo potwa pefimbo eli tava ungungwa navo ko vambelewa vouhaku.

Written by: Veronika

Rate it

Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%