Namibia

3 Results / Page 1 of 1

Background

News

oshigongi shinasha nonkalo yuundjolowele wiimuna shili metifa mo Katma Mulilo

Uuministeli wuunamapya,omeya,nomatululo gomavi ohela owa tameke noshigongi shomasiku ga 3 shomalelo guuhaku wiimuna ga Namibia,Angola.Bostwana,Zambia na Zimbabwe,okwiikunda onkalo yuundjolowele wiimuna miilongo yawo. Omunambelewa omukuluntu guuhaku wiimuna mo Namibia Albertina Shilongo okwati oshigongi otashi ka ikunda unene omikithi dhokoongamba,ano Transboundary Animal Diseases (TADs) ngaashi o  Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP), omukithi gwekondo nelaka,endambi no Pest de Petits Ruminant (PPR). Oshigongi tashi ningilwa ko Katima Mulilo otashikeyapo wo nomilandu,netulomiilonga lyompangela yekondololo,ekondjitho nekeelelo lyomikithi […]

todaySeptember 25, 2023 2

News

Euveko lyuulema woshipa

EUVEKO LYUULEMA WOSHIPA  Uulema woshipa,hashiithanwa albinism melaka lyoshitakumi ,owo uulema mboka hau vulu okutakamithwa. Netakamitho ewanawa lyoshipa nomeho, oshowo omalyenge yambidhidho,aantu yena uulema woshipa otaya vulu okwaadha omapondolo moonkamwenyo dhawo. Uulema woshipa ohau holoka uuna omuntu a valwa ena oshipa shaahena o melanin,ndjoka hayi gandja olwaala koshipa ,komafufu nokomeho. Nuulema mbuka ohau thigululwa okuza kaakuluntu. Aantu yena uulema woshipa miipotha oyindji  oya taalela omashongo okuza moshigwana. Okuza koku ithanwa omadhina nenge […]

todayAugust 11, 2023 26 5

EVENTS
Sorry, there is nothing for the moment.
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%