News

President Nangolo Mbumba ayandja omahekeleko ku DRC, omolwo shiponga sho kabautu oko ka twaalela eemwenyo do vanhu 80

todayJune 14, 2024 31

Background
share close

President Nangolo Mbumba okwa ulika oluhodi pamwe no vanhu voshilongo sha Democratic Republic of Congo,  omolwo mafyo ovanhu ve dulife po 80 va fila mo kambautu omo valimo.

Oshiponga  sho ka mbautu ota ku lopotwa sha holokele mo 12 June,  momulonga wo meva wa Kwa,  oo ta uhangwa  moshitopolwa sha Maï-Ndombe.

Metumwalaka lo mupresident Mbumba olo apitifila oikundaneki okwati , oku li moluhodi noku udite oukwao wa nanghali kombinga yeemwenyo dova DRC odo da kana.

Okwati ponele ye pangelo nova Namibia aveshe,  okwa halela omahekeleko mbushe waye moilonga wa DRC  Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oshoyo ovanhu va Democratic Republic of the Congo.

OKwati Namibia oku li pamwe navo moluhodi pefimbo eli va taalela oshihomo shilaula, no kwe va halela omahekeleko.

 

 

Written by: Veronika

Rate it

Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%